در راستاي اجرای طرح جهادي كاهش تلفات در غرب مازندران، 195 مورد شامل 153 مورد استفاده از شبکه به صورت مستقیم و 42 مورد دستکاری کنتور شناسایی و جمع آوري شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo