شركت توزيع نيروي برق مازندران در خصوص انتشار خبری با عنوان ;جریمه مشترکان برق با مهر اتهام برق دزدی; با ارسال جوابیه ای به برق نیوز نسبت به این خبر توضیحات لازم را ارائه کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo