دفتر روابط عمومی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در رابطه با انتشار خبری با عنوان ;طرزطلب: در رابطه با پروژه یونیت اینترنشنال به سمت برگزاری مناقصه بین المللی می رویم ; طی تماس تلفنی با برق نیوز برگزاری مناقصه برای قراداد یونیت اینترنشنال را رد کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo