حادثه آتش سوزی پست برق که در یکی از خیابان های اصلی قم بر اثر افزایش مصرف اتفاق افتاده بود و خاموشی تعداد 750خانوار را در پی داشت با تلاش عوامل اجرایی شرکت توزیع برق قم آتش سوزی مهار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo