آرتیکاس اقبال از نشت سوخت نیروگاه برق قلیان سنندج خبر داد و اظهار کرد: امروز جلسه مدیریت بحران شهرستان سنندج به همین منظور تشکیل شد و جوانب موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo