مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: امروز باید روی ارتقای ضریب امنیت فضای سایبری فعالیت نمود و مانور امروز هم در راستای این امر بوده که بیشتر نرم افزاری می باشد و سعی در گسترش آن در بخش سخت افزاری را داریم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo