مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه کوچک سازی منابع تولید و تعذیه یک اصل است، گفت: ما نیز باید در کشور به این سمت حرکت کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo