رئیس گروه برنامه ریزی و بهسازی نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی گفت: به منظور آشنایی استخدامی های جدید با مبانی حرفه ای و شغلی، حضور در دوره های آموزشی توجیهی به مدت دو هفته برای این افراد برنامه ریزی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo