دومین مانور دور میزی مدیریت سیلاب تهران با حضور معاونان، مدیران شرکت توزیع نیروی برق تهران و همچنین کارگروه امور سیل و شریان‌های حیاتی تهران به میزبانی شرکت آبفای استان تهران برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo