نخستین مانور آموزشی ;دورمیزی سیلاب استان تهران ; با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و همراهی اعضای کارگروه امور سیل و شریا ن های حیاتی شورای هماهنگی مدیریت بحران سازمان های خدمات شهری استان تهران برگزار شد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo