شرکت توزیع برق غرب مازندران با حضور در چهارمین جشنواره و نمایشگاه صنعت آب و برق استان مازندران با رویکرد اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف انرژی به ارایه آخرین خدمات و فعالیت های خود در این حوزه پرداخت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo