جمعی از اعضای هیأت علمی به سرپرستی دکتر نوید نصیری زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی یزد با مدیر عامل و معاونان شرکت مدیریت تولید برق یزد دیدار کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo