به گزارش برق نیوز, نمایندگان شرکت IPEK با حضور در سانا و برگزاری جلسه با مدیران این سازمان برای سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی ایران ابراز علاقه نمودند.

در این جلسه که با حضور مدیران و کارشناسان سانا، نمایندگان شرکت فوق و نماینده شرکت همکار ایرانی آن برگزار گردید، پس از ارائه توضیحات کامل در خصوص نحوه اخذ مجوز و مراحل سرمایه گذاری در این عرصه توسط کارشناسان سانا، به سوالات طرف خارجی در خصوص نرخ تعرفه، نحوه محاسبه، فرمول تعدیل و ثبت نام و اخذ مجوزها پاسخ داده شد.

حضور شرکت ترکیه ای در بازار تجدیدپذیرهای ایران

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo