نشست پدافند غیر عامل با حضور معاونت پدافند غیر عامل کشور در بخش انرژی و اعضای کارگروه متشکل از فریدون خودنیا مدیر عامل برق استان لرستان ، و دبیر و اعضای کمیته پدافند غیر عامل برق لرستان در شرکت توزیع استان برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo