حقی‌فام بیان کرد: در این بحران دو نوع خسارت اجتماعی و در نظر گرفته می‌شود البته در خسارت اجتماعی خاموشی‌ها و مشکلات ناشی از آن مطرح است که برای‌مان بسیار مهم است.مسؤولیت خسارت بر شبکه برق بر عهده توانیر است. باید در طرح ضربتی شبکه‌های ۲۰ کیلوولت مازندران مجهز به کابل‌های خودنگهدار شوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo