محمود رضا حقی فام در جلسه منطقه ای کمیته ملی کاهش تلفات در تبریز، با بیان مطلب فوق افزود: تلفات نقطه به نقطه ما حدود 11 درصد است که با برنامه های مدون سعی داریم این رقم را کاهش دهیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo