معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: در قانون بودجه 95 قانون گذار این حق بیمه را از قبوض برق حذف کرد که در نتیجه آن از سال جدید این مورد از مشترکین دریافت نمی شود و خدماتی نیز در قبال آن پرداخت نمی شود. یشنهاد ما این است که این رقم در قبوض برق باشد زیرا در گستره پهناوری همچون برق سراسری ایران این اتفاقات بسیار محتمل است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo