رفتار با بخش مصرف به عنوان یک بخش غیرفعال (پسیو) و به عنوان یک مغییر مستقل یک سیاست شکست خورده در سراسر جهان است. نقش مدیریت سمت مصرف (DSM) و برنامه‌های پاسخگویی بار (DR) به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان آن، در برنامه‌ریزی و بهره برداری صنعت برق در دنیا بسیار برجسته شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo