پتانسیل صرفه‌جویی از طریق اقدام‌های بدون هزینه و کم‌هزینه در بخش خانگی و تجاری حدود 19 هزار گیگاوات ساعت یعنی معادل 20 درصد از مصرف کل این بخش‌هاست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo