از دیروز برق همه استان های سوریه قطع شده بود و این کشور در خاموشی گسترده فرو رفته بود. امروز وزارت برق سوریه اعلام کرد که جریان برق مناطق مختلف این کشور به صورت تدریجی برقرار خواهد شد، و مشکل عمده بر سر این کار رفع شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo