سیدکمال خرازی در نشست «چشم‌انداز بازار جهانی گاز در پرتو چالش‌های جاری» با اشاره به اهمیت گاز در ایران به عنوان برجسته‌ترین کشور در زمینه مصرف گاز، گفت: لازم است صادرات گاز ایران توسعه پیدا کند اما هم اکنون صادرات گاز کشور در حال حاضر پایین بوده و دلیل آن نیز پایین بودن تولید گاز است که در آینده با تکمیل پارس جنوبی افزایش یابد.

به گزارش برق نیوز؛ وزیر اسبق امور خارجه با تاکید بر لزوم توجه به خرید منابع گازی خارجی در کنار منابع داخلی گاز، تصریح کرد: ایران باید گاز را از دیگر کشورها نیز خریداری کرده و عرضه کنیم که این امر می‌تواند در موقعیت ژئوپلتیک کشور موثر باشد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اعلام اینکه می‌توانیم گاز را در کشور به برق تبدیل کرده و سپس برق را با ارزش افزوده صادر کنیم که در این زمینه شورای راهبردی برنامه‌ریزی‌هایی دارد، بیان کرد: گاز از نظر استراتژیک انرژی مهمی به حسابی می‌آید و چون تحریم در صادرات گاز موثر نیست می‌تواند برای ایران مهم باشد.

وی همچنین با بیان اینکه در دوران حضورم در وزارت امور خارجه قصد داشتم تمام گاز ترکمنستان را خریداری کنم، یادآور شد: اگر در آن زمان این کار را می‌کردیم از این نظر نفع زیادی می‌بردیم بنابراین باید در کشور در حوزه انرژی یک دید راهبردی وجود داشته باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo