سهم انرژی های تجدیدپذیر از کل مصرف انرژی جهان در حالی در سال 2014 میلادی 1.1 درصد افزایش یافت که جمهوری اسلامی ایران برای حضور فعال در عرصه تولید انرژی و دستیابی به دانش های همپیوند با آن به اقدام هایی مانند راه اندازی نیروگاه های زباله سوز نیاز دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo