تاسفانه بارش برف در اين روز خسارات زيادي به زيرساخت ها از جمله تاسيسات انتقال برق و فضاي سبز شهري و باغات مثمر استان وارد كرده است. بارش برف بيشتر مناطق چهارمحال و بختياري را سپيدپوش كرد و خسارتهاي مختلفي را به زيرساخت هاي اين استان وارد كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo