كارشناس مديريت بهينه مصرف برق شركت توزيع نيروي برق استان زنجان گفت: اهميت ندادن برخي از مصرف كنندگان به استفاه صحيح از لوازم برقي در ساعات اوج مصرف، خسارات بسيار هنگفتي به اقتصاد ملي وارد مي كند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo