در پی قطع و وصل برق در قاسم آباد شهرستان خواف به مردم این منطقه خسارات مالی وارد شد.متاسفانه این مشکل ناشی از عوامل غیر فنی بوده که با بررسی و بازدید شبکه برق مشاهده شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo