مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی میزان خسارات وارده به تاسیسات این شرکت بر اثر بروز حوادث طبیعی در استان طی امسال را چهار میلیارد و 730 میلیون ریال عنوان کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo