قاسم شهابي با بيان اينکه برف و طوفان اخير به تاسيسات برق استان خسارت زده است، اظهار داشت: خسارت ناشي از برف 3.5 ميليارد تومان و طوفان جمعه گذشته 200 ميليون تومان بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo