مدیر بیمارستان سوم شعبان دماوند گفت: قطعی‌های مکرر برق در این شهرستان، فعال‌سازی برق‌های اضطراری بیمارستان را دچار مشکل کرده و تاکنون خسارتی بالغ‌بر 500 میلیون تومان برای این بیمارستان در پی داشته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo