امامی کاشانی گفت:‌ برقی که میلیاردها برای کشور هزینه بر است چرا باید سه برابر کشورهای دیگر دنیا در خانه‌های ما مصرف شود؟ چرا این همه خرج می‌کنید؟ این کارها کار شیطان است. در استفاده از کولر، بخاری، برق و امثال آن زیاده روی می‌کنیم که باز هم تاکید می‌کنم همه آن‌ها کارهای شیطان است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo