بارش برف سنگين اخير و طوفاني شدن هوا در مناطق لوشان و رودبار و متعاقب آن بروز يخبندان باعث شد كه خط تك مداره 63كيلوولت لوشان به ديلمان در سه فاصله دچار آسيب ديدگي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo