با اقدامات صورت گرفته در زمينه طراحی و طی مراحل ساختماني و تامين تجهيزات و انجام تست هاي لازم خط و پست 63/20 سيار کيلوولت خرم آباد 6 بطور همزمان برقدار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo