تمامی واحدهای نیروگاه سیاه بیشه دارای قابلیت خودراه‌اندازی بوده و با توجه به قرارگیری در شمال شبکه برق کشور، اهمیت ویژه و منحصر به فردی در احیای شبکه سراسری برق در این منطقه را دارند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo