مدیرعامل برق تهران گفت: حوادثی که در چند روز اخیر در تهران رخ داده است، در اختیار ما نیست. شرکت برق منطقه‌ای تهران مانوری نداشته است و بنده هم نمی‌دانم بحث مانور از کجا آمده است و لغتی که برخی از دوستان از آن استفاده می‌کنند، چندان درست نیست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo