دانشگاه صنعتی شریف سهمیه امریه این دانشگاه در سال ۹۴ را برای رفع نیازهای تخصصی در آزمایشگاه‌ها، كارگاه‌ها، سایت های كامپیوتری، امور پژوهشی اعلام كرد. دانشکده مهندسی برق و انرژی صنعتی شریف سه نفر امریه سریازی می گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo