سالانه حدود 270 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می شود که از این مقدار 220 تا 230 میلیارد کیلووات ساعت آن به درآمد منتهی می‌شود،بنابراین چنانچه فروش برق را برای هر کیلووات ساعت 60 تومان در نظر بگیریم سالانه 9 هزار میلیارد تومان برق فروخته می شود و با یک برآورد ساده می توان گفت که در این چند ماه حدود 7 هزار میلیارد تومان برق فروخته شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo