فرح زاد: با توجه به افزایش بی سابقه دمای هوا تا مرز36 درجه سانتیگراد با رطوبت بالای 92% در غرب مازندران، از تمامی مشترکان محترم می خواهیم با بکارگیری الگوهای مدیریت مصرف انرژی به ویژه در بخش سرمایشی برای گذر از این وضعیت بحرانی ما را یاری نمایند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo