در سال گذشته 10راکتور هسته ای با ظرفیت تولید 9479مگاوات برق کار خود را آغاز کردند که پنج راکتور در چین ، یک راکتور در امریکا، یک راکتور در هند، یک راکتور در پاکستان ، یک راکتور در روسیه و یک راکتور در کره جنوبی راه اندازی شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo