استاندار البرز با بیان اینکه در صدد ورود دستگاه‌های زباله سوز هستیم که برق از زباله‌ها تولید شود گفت: تفکیک زباله از مبداء، یکی از ارکان مهم است که باید با فرهنگسازی مردم را با خود همراه کنیم تا زباله‌ها از مبداء تفکیک شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo