مديريت برق شهرستان نرماشير ار توابع کرمان افزود: با تلاش مجدانه نيروي انتظامي باند را شناسايي و اين افراد به سرقت 12 دستگاه ترانس كه 9 دستگاه به سرقت رفته و سه دستگاه تخريب شده اقرار كردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo