ماموران پلیس اگاهی از مخفیگاه دو نفر سارق كه اتباع بیگانه بودند یكصد متر كابل برق، یك عدد تابلوی برق و وسایلی كه برای چیدن كابل استفاده می شد كشف کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo