تولید روزافزون کربن در محیط زیست و آلوده کنندگان دیگر در حال تهدید سلامت جهان هستند و دولتمردان و مردم جهان باید بکوشند تا با تغییر نگرش و تغییر شیوه زندگی به احیای دوباره منابع طبیعی کره زمین کمک کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo