به گزارش برق نیوز، در اين دوره كنفرانس كه با هدف تبادل نظرات علمي، پژوهشي و تجربي در قالب سخنراني هاي كليدي، كارگاه هاي تخصصي، ارائه تجارت برتر و مطالعات موردي در سازمان ها و دستيابي به دانش روز و شناسخت متدولوژي هاي جديد برگزار خواهد شد، 800 متخصص در حوزه هاي راهبري كيفيت و بهره وري حضور خواهند داشت.

براساس اعلام پايگاه اينترنتي اين كنفرانس، گسترش شمول محورهاي كيفيت، بهره وري، تعالي سازماني، تعيين افق هاي آينده، آموزش، توسعه و تبادل دانش و تجارب در سازمان هاي پيشرو، فرهنگ سازي سيستم هاي يكپارچه مديريت، بررسي چالش هاي بهره وري در صنعت، تعيين شاخص هاي كليدي عملكرد، اندازه گيري بهره وري و تعامل آن با مباحث كيفي در بنگاههاي اقتصادي و نهايتا ارائه آخرين دستاوردهاي ملي در زمينه هاي مديريت كيفيت و بهره وري از ديگر اهداف برگزاري اين گردهمايي بزرگ خواهد بود.

اين كنفرانس در سه محور اصلي شامل توسعه كيفيت و بهره وري،اندازه گيري، تحليل و كنترل كيفيت و بهره وري و بهبود و ارتقاء كيفيت و بهره وري برگزار مي شود.

برپايه اين گزارش دهمين كنفرانس ملي كيفيت و بهره وري 27 آبان امسال در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در تهران برگزار خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo