دوره آموزشي آشنايي با ويرايش دوم نظام نامه سيستم رله و حفاظت شبكه انتقال برق كشور به مدت سه روز(30 فروردين تا يك ارديبهشت ماه سال 95) با همكاري موسسه آموزشي علمي- كاربردي صنعت آب و برق در شركت مديريت شبكه برق ايران برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo