به گزارش برق نیوز به نقل از روابط عمومي شركت مديريت شبكه برق ايران، در اين دوره آموزشي كه در آن كارشناسان شركت هاي برق منطقه اي اصفهان، باختر، خوزستان، سمنان، فارس، مازندران و مديريت شبكه برق ايران حضوريافتند، با همكاري يكي از اساتيد دانشگاه تهران و همكاران شركت مديريت شبكه برق ايران موضوعات مهم رله و حفاظت شبكه انتقال برق كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

گفتني است در سال جاري، دوره هاي آموزشي همانند دوره مذكور براي همكاران ساير شركت هاي برق منطقه اي برگزار خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo