در روزهای گذشته دانشگاه شریف میزبان تیم دانشجویی «استورم» از دانشگاه ;Eindhoven; هلند بوده است تا از موتورسیکلت الکتریکی که قهرمان داستان «دور دنیا در ۸۰ روز» ژول‌ورن شده است، رونمایی کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo