حمیدرضا صالحی: عرضه برق و آب با سوبسید مانع آزاد شدن بخشی از اقتصاد انرژی در ایران شده است. دولت ها جسارت واقعی کردن قیمت آب و برق را ندارند و این مسئله باعث افزایش میزان بدهی های این وزارت خانه شده است و به جای حفظ دارایی های مردم آن را به قیمت انباشت بدهی به مردم عرضه می کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo