مجري توسعه و ترميم پست ها و خطوط شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: به منظور پايداري شبكه برق شهر دزفول دو دستگاه فيدر خروجي و يك دستگاه فيدر ورودي جديد جهت ترانس سوم پست 132كيلوولت دژپل دزفول احداث شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo