رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد گفت: دو لك لك بومی منطقه توسط كارشناسان اداره حفاظت محیط زیست و دامپزشك باغ پرندگان بروجرد تحت درمان قرار گرفتند و پس از بهبودی كامل در منطقه بیشه دالان رهاسازی شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo