مهندس عبدالعزيز كريمي مدير عامل شركت برق منطقه اي فارس طي برنامه از پيش تعيين شده وبا همكاري معاونت بهره برداري اين شركت ، با مراجعه به تعدادي از ايستگاههاي برق رساني در سطح استان فارس و بوشهر ، از نزديك با آنان ملاقات و گفتگو كرد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo