پروژه اجراي كابل 63 كيلوولت حد فاصل ايستگاههاي 63 به 20 كيلوولت فجر و سروش به طول حدود 2.6 كيلومتر كابل دو مداره با هزينه اي بالغ بر 40 ميليارد ريال به اتمام رسيد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo